موضوعات


شهر خلاق​


فضای عمومی در شهر یکی از مهمترین عناصر شهری است به طوری که شهر، اساساً توسط آن معرفی‌‌ می‌شود. فضای شهری به طور عام و فضای عمومی به شکل خاص‌‌ می‌تواند محیطی مطلوب برای بروز خلاقیت در شهر باشد. از انجایی که یکی از ارکان شکل گیری شهر خلاق، فضاست بنابراین وجود فضای عمومی مطلوب در شهر‌‌ می‌تواند بستر مناسبی را برای شکل گیری شهر خلاق فراهم کند. فضای عمومی مناسب به شهروندان این فرصت را‌‌ می‌دهد تا خلاقیت خود را در آن به نمایش بگذارند.
 
fvfvfqdr.png
gqgmgqeq.png
ckcqckal.png
dgdldfbg.png
bobvbpjm.png
grgqglem.png
jsafjvhw.png
asbaauir.png
eyfbevcw.png
دسترسی آسان
اخبار پژوهشی دانشکده
تفکر خلاق -تبریز خلاق

مفهوم شهر خلاق


شهر خلاق به بهتر شدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی به واسطه تفکر و خلاقیت شهروندان تاکید دارد. بی تردید شهر خلاق، باعث ساری و جاری شدن تفکرات شهروندان برای بهتر شدن محیط و ارتقاء کیفیت زندگی آنان‌‌ می‌گردد. شهر خلاق در قرن بیست و یکم به معنای شهروندان خلاق است. شهر خلاق هم زمینه رشد خلاقیت را فراهم‌‌ می‌نماید، هم سازماندهی و مدیریت آن خلاقانه است و همچنین‌‌ می‌تواند به شکل خلاقانه، استعداد همکاری جمعی را بکار گیرد. 


 
نخستین جشنواره هنری آرم و لوگو
دبیر خانه مسابقه

تبریز، جاده ائل گلی، فلکه خیام،35 متری سینا، نرسیده به برجهای آسمان، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد تبریز
 
 Email: info@tabriz-samacollege.ir ,  info@tbzpsama.ir
کد پستی: 5157748788 | صندوق پستی: 5749-51575
Tel: 041-33302770, 041-33311590 | Fax: 041-33321256

 
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد تبریز می باشد
پیوندهای مفید